Výstava Moravské Toskánsko v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Výstava byla zrušena. O novém termínu výstavy vás budeme informovat.

Je nám velkým potěšením pozvat vás na 5. mezinárodní výstavu Moravské Toskánsko, která se koná pod záštitou pana poslance Mgr. Radka Holomčíka v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malostranském náměstí.

Instalováno bude celkem 27 velkoformátových fotografií 7 autorů ze 4 zemí - Běloruska, Polska, Slovinska a Česka.
Výstava Moravské Toskánsko v Parlamentu České republiky

Sídlo Poslanecké sněmovny na Malé Straně

Poslanecká sněmovna je dolní komorou dvoukomorového Parlamentu České republiky. Sídlo Poslanecké sněmovny tvoří soubor historických budov v okolí Malostranského a Valdštejnského náměstí. Jde zejména o Thunovský palác původem z roku 1720, palác Českého místodržitelství, Palác Smiřických a v neposlední řadě také Šternberský palác, v jehož Dvoraně je instalována naše výstava.

Vernisáž

Vernisáž výstavy Moravské Toskánsko v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se koná 7. dubna 2020 v 16 hodin.

Prostory Poslanecké sněmovny jsou střeženy Policií a proto je vstup na vernisáž podmíněn předchozí registrací (níže v tomto článku) a na místě pak předložením průkazu totožnosti.

Autoři vystavovaných fotografií

Vojta Herout, //moravsketoskansko.cz/vojta-herout.html
Aleš Komovec, //moravsketoskansko.cz/ales-komovec.html
Piotr Skrzypiec, //moravsketoskansko.cz/piotr-skrzypiec.html
Vlad Sokolovsky, //moravsketoskansko.cz/vlad-sokolovsky.html
Marek Svoboda, //moravsketoskansko.cz/marek-svoboda.html
Pawel Uchorczak, //moravsketoskansko.cz/pawel-uchorczak.html
Emil Čelustka, //moravsketoskansko.cz/emil-celustka.html

Otevírací doba

Výstava je přístupná pro veřejnost od 8. dubna do 24. dubna včetně. Návštěvu je třeba dohodnout s panem Jiřím Valentou, asistentem pana poslance Holomčíka.

Objednat se můžete na mailové adrese jiri.valenta@pirati.cz.

Vstupné

zdarma

Něco navíc?

Pro návštěvníky vernisáře výstavy Moravské Toskánsko máme připravený dárek.

Registrace na vernisáž výstavy Moravské Toskánsko

Výstava byla zrušena. O novém termínu výstavy vás budeme informovat.

Mapa

Copyright © 2016 - 2020 Emil Čelustka - Moravské Toskánsko / Moravian Tuscany